Om oss

FTV Forums styrka som förening är att vi samlar nyckelpersoner från viktiga företag utifrån olika infallsvinklar till TV-marknaden; hårdvarutillverkare, distributörer, operatörer, TV-bolag, innehållsleverantörer och Public Service. Det är i diskussionen mellan dessa personer som intressant information kommer fram. Den som deltar på mötet kommer att med hjälp av denna information kunna göra ett bättre jobb på hemmaplan.

Det händer mycket spännande i TV-världen just nu. Förändrat konsumentbeteende och snabba branschglidningar. Frågor som är aktuella spänner över områdena:

* Tjänster / konsumtion / beteenden
* Affärsmodeller / ekosystem
* Utveckling hårdvara / utsändning


FTV Forum konstituerades 2012 i samband med att HDTV Forum (som bildades 2005) avvecklades.